Rezervácie pneuservis


Online objednávky prijímame do 0:00 hod. aktuálneho dňa. Potom len telefonicky na čísle +421 43 4286 512, +421 43 904 006 006.

Kliknutím na požadovaný deň a hodinu si rezervujete požadovaný termín.


Zobraziť: 7 dní | 14 dní | 30 dní | 60 dní
Čas Piatok
24.05
Sobota
25.05
Nedeľa
26.05
Pondelok
27.05
Utorok
28.05
Streda
29.05
Štvrtok
30.05
Piatok
31.05
07:30   rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
obsadené
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
07:45   rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
08:00   rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
08:15   obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
08:30   rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
08:45   rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
09:00   rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
09:15   rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
09:30   rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
09:45   rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
10:00   obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
10:15   rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
10:30   rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
10:45   rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
11:00   rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
11:15   rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
11:30   obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
11:45   obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
12:00   rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
12:15   rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
12:30   rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
12:45   rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
13:00   rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
13:15   rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
13:30   obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
13:45   rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
14:00   rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
14:15   rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
14:30   rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
14:45   rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
15:00   obsadené
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
15:15   obsadené
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
15:30   obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
15:45   rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
16:00   rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00


Datacom logo