Rezervácie pneuservis


Online objednávky prijímame do 0:00 hod. aktuálneho dňa. Potom len telefonicky na čísle +421 43 4286 512, +421 43 904 006 006.

Kliknutím na požadovaný deň a hodinu si rezervujete požadovaný termín.


Zobraziť: 7 dní | 14 dní | 30 dní | 60 dní
Čas Sobota
10.04
Nedeľa
11.04
Pondelok
12.04
Utorok
13.04
Streda
14.04
Štvrtok
15.04
Piatok
16.04
Sobota
17.04
07:30  rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
obsadené
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
 
07:45  obsadené
07:45
rezervovať
07:45
obsadené
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
obsadené
07:45
08:00  obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
rezervovať
08:00
08:15  obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
08:30  obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
08:45  obsadené
08:45
obsadené
08:45
obsadené
08:45
obsadené
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
09:00  obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
rezervovať
09:00
09:15  obsadené
09:15
rezervovať
09:15
obsadené
09:15
obsadené
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
09:30  obsadené
09:30
obsadené
09:30
obsadené
09:30
obsadené
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
09:45  rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
10:00  obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
10:15  rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
obsadené
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
10:30  rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
obsadené
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
10:45  rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
11:00  obsadené
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
11:15  rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
11:30  obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
 
11:45  obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
 
12:00  rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
 
12:15  rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
 
12:30  rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
 
12:45  rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
 
13:00  obsadené
13:00
rezervovať
13:00
obsadené
13:00
obsadené
13:00
rezervovať
13:00
 
13:15  rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
 
13:30  obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
 
13:45  rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
obsadené
13:45
 
14:00  rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
 
14:15  rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
 
14:30  rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
obsadené
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
 
14:45  obsadené
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
obsadené
14:45
rezervovať
14:45
 
15:00  obsadené
15:00
rezervovať
15:00
obsadené
15:00
obsadené
15:00
obsadené
15:00
 
15:15  rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
obsadené
15:15
obsadené
15:15
 
15:30  obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
 
15:45  rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
obsadené
15:45
 
16:00  rezervovať
16:00
obsadené
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
obsadené
16:00
 
16:15  rezervovať
16:15
obsadené
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
obsadené
16:15
 
16:30  rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
obsadené
16:30
 


Datacom logo