Rezervácie pneuservis


Online objednávky prijímame do 0:00 hod. aktuálneho dňa. Potom len telefonicky na čísle +421 43 4286 512, +421 43 904 006 006.

Kliknutím na požadovaný deň a hodinu si rezervujete požadovaný termín.


Zobraziť: 7 dní | 14 dní | 30 dní | 60 dní
Čas Nedeľa
11.04
Pondelok
12.04
Utorok
13.04
Streda
14.04
Štvrtok
15.04
Piatok
16.04
Sobota
17.04
Nedeľa
18.04
07:30 rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
obsadené
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
  
07:45 obsadené
07:45
rezervovať
07:45
obsadené
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
obsadené
07:45
 
08:00 obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
rezervovať
08:00
 
08:15 obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
 
08:30 obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
 
08:45 obsadené
08:45
obsadené
08:45
obsadené
08:45
obsadené
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
 
09:00 obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
rezervovať
09:00
 
09:15 obsadené
09:15
rezervovať
09:15
obsadené
09:15
obsadené
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
 
09:30 obsadené
09:30
obsadené
09:30
obsadené
09:30
obsadené
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
 
09:45 rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
 
10:00 obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
 
10:15 rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
obsadené
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
 
10:30 rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
obsadené
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
 
10:45 rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
 
11:00 obsadené
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
 
11:15 rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
 
11:30 obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
  
11:45 obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
  
12:00 rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
  
12:15 rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
  
12:30 rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
  
12:45 rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
  
13:00 obsadené
13:00
rezervovať
13:00
obsadené
13:00
obsadené
13:00
rezervovať
13:00
  
13:15 rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
  
13:30 obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
  
13:45 rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
obsadené
13:45
  
14:00 rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
  
14:15 rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
  
14:30 rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
obsadené
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
  
14:45 obsadené
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
obsadené
14:45
rezervovať
14:45
  
15:00 obsadené
15:00
rezervovať
15:00
obsadené
15:00
obsadené
15:00
obsadené
15:00
  
15:15 rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
obsadené
15:15
obsadené
15:15
  
15:30 obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
  
15:45 rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
obsadené
15:45
  
16:00 rezervovať
16:00
obsadené
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
obsadené
16:00
  
16:15 rezervovať
16:15
obsadené
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
obsadené
16:15
  
16:30 rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
obsadené
16:30
  


Datacom logo