Rezervácie pneuservis


Online objednávky prijímame do 0:00 hod. aktuálneho dňa. Potom len telefonicky na čísle +421 43 4286 512, +421 43 904 006 006.

Kliknutím na požadovaný deň a hodinu si rezervujete požadovaný termín.


Zobraziť: 7 dní | 14 dní | 30 dní | 60 dní
Čas Pondelok
18.10
Utorok
19.10
Streda
20.10
Štvrtok
21.10
Piatok
22.10
Sobota
23.10
Nedeľa
24.10
Pondelok
25.10
Utorok
26.10
Streda
27.10
Štvrtok
28.10
Piatok
29.10
Sobota
30.10
Nedeľa
31.10
Pondelok
01.11
Utorok
02.11
Streda
03.11
Štvrtok
04.11
Piatok
05.11
Sobota
06.11
Nedeľa
07.11
Pondelok
08.11
Utorok
09.11
Streda
10.11
Štvrtok
11.11
Piatok
12.11
Sobota
13.11
Nedeľa
14.11
Pondelok
15.11
Utorok
16.11
Streda
17.11
07:30 obsadené
07:30
obsadené
07:30
obsadené
07:30
obsadené
07:30
  obsadené
07:30
obsadené
07:30
obsadené
07:30
obsadené
07:30
obsadené
07:30
   obsadené
07:30
obsadené
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
  rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
  rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
 
07:45 obsadené
07:45
obsadené
07:45
obsadené
07:45
obsadené
07:45
obsadené
07:45
 obsadené
07:45
obsadené
07:45
obsadené
07:45
obsadené
07:45
obsadené
07:45
obsadené
07:45
  obsadené
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
obsadené
07:45
 rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
obsadené
07:45
 rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
 
08:00 obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
 obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
rezervovať
08:00
  obsadené
08:00
rezervovať
08:00
obsadené
08:00
rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
 rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
obsadené
08:00
rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
 rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
 
08:15 obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
 obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
  obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
 obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
 obsadené
08:15
obsadené
08:15
 
08:30 obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
 obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
  obsadené
08:30
obsadené
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
 rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
 rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
 
08:45 obsadené
08:45
obsadené
08:45
obsadené
08:45
obsadené
08:45
obsadené
08:45
 obsadené
08:45
obsadené
08:45
obsadené
08:45
obsadené
08:45
obsadené
08:45
rezervovať
08:45
  rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
 rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
 rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
 
09:00 obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
 obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
rezervovať
09:00
  obsadené
09:00
obsadené
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
 rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
 rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
 
09:15 obsadené
09:15
obsadené
09:15
obsadené
09:15
obsadené
09:15
obsadené
09:15
 obsadené
09:15
obsadené
09:15
obsadené
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
  obsadené
09:15
obsadené
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
 obsadené
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
 rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
 
09:30 obsadené
09:30
obsadené
09:30
obsadené
09:30
obsadené
09:30
obsadené
09:30
 obsadené
09:30
obsadené
09:30
rezervovať
09:30
obsadené
09:30
obsadené
09:30
rezervovať
09:30
  rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
 rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
 rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
 
09:45 obsadené
09:45
obsadené
09:45
obsadené
09:45
obsadené
09:45
obsadené
09:45
 obsadené
09:45
obsadené
09:45
obsadené
09:45
obsadené
09:45
obsadené
09:45
rezervovať
09:45
  obsadené
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
 rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
 rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
 
10:00 obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
 obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
  obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
 obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
 obsadené
10:00
obsadené
10:00
 
10:15 obsadené
10:15
obsadené
10:15
obsadené
10:15
obsadené
10:15
obsadené
10:15
 obsadené
10:15
obsadené
10:15
rezervovať
10:15
obsadené
10:15
obsadené
10:15
obsadené
10:15
  obsadené
10:15
obsadené
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
 rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
 rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
 
10:30 obsadené
10:30
obsadené
10:30
obsadené
10:30
obsadené
10:30
obsadené
10:30
 obsadené
10:30
obsadené
10:30
obsadené
10:30
rezervovať
10:30
obsadené
10:30
rezervovať
10:30
  rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
 rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
 rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
 
10:45 obsadené
10:45
obsadené
10:45
obsadené
10:45
obsadené
10:45
obsadené
10:45
 obsadené
10:45
obsadené
10:45
obsadené
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
  obsadené
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
 rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
 rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
 
11:00 obsadené
11:00
obsadené
11:00
obsadené
11:00
obsadené
11:00
obsadené
11:00
 obsadené
11:00
obsadené
11:00
obsadené
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
  obsadené
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
 rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
 rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
 
11:15 obsadené
11:15
obsadené
11:15
obsadené
11:15
obsadené
11:15
obsadené
11:15
 obsadené
11:15
obsadené
11:15
obsadené
11:15
obsadené
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
  rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
 rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
 rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
 
11:30 obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
  obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
   obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
  obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
  obsadené
11:30
obsadené
11:30
 
11:45 obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
  obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
   obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
  obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
  obsadené
11:45
obsadené
11:45
 
12:00 obsadené
12:00
obsadené
12:00
obsadené
12:00
obsadené
12:00
  obsadené
12:00
obsadené
12:00
rezervovať
12:00
obsadené
12:00
rezervovať
12:00
   obsadené
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
  rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
  rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
 
12:15 obsadené
12:15
obsadené
12:15
obsadené
12:15
obsadené
12:15
  obsadené
12:15
obsadené
12:15
rezervovať
12:15
obsadené
12:15
rezervovať
12:15
   rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
  rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
  rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
 
12:30 obsadené
12:30
obsadené
12:30
obsadené
12:30
obsadené
12:30
  obsadené
12:30
obsadené
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
   obsadené
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
  rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
  rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
 
12:45 obsadené
12:45
obsadené
12:45
obsadené
12:45
obsadené
12:45
  obsadené
12:45
obsadené
12:45
rezervovať
12:45
obsadené
12:45
rezervovať
12:45
   rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
  rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
  rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
 
13:00 obsadené
13:00
obsadené
13:00
obsadené
13:00
obsadené
13:00
  obsadené
13:00
obsadené
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
   obsadené
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
  rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
  rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
 
13:15 obsadené
13:15
obsadené
13:15
obsadené
13:15
obsadené
13:15
  obsadené
13:15
obsadené
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
   rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
  rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
  rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
 
13:30 obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
  obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
   obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
  obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
  obsadené
13:30
obsadené
13:30
 
13:45 obsadené
13:45
obsadené
13:45
obsadené
13:45
obsadené
13:45
  obsadené
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
   rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
  rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
  rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
 
14:00 obsadené
14:00
obsadené
14:00
obsadené
14:00
obsadené
14:00
  obsadené
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
obsadené
14:00
   obsadené
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
  obsadené
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
  rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
 
14:15 obsadené
14:15
obsadené
14:15
obsadené
14:15
obsadené
14:15
  obsadené
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
   obsadené
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
  rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
  rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
 
14:30 obsadené
14:30
obsadené
14:30
obsadené
14:30
obsadené
14:30
  obsadené
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
   rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
  rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
  rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
 
14:45 obsadené
14:45
obsadené
14:45
obsadené
14:45
obsadené
14:45
  obsadené
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
obsadené
14:45
obsadené
14:45
   rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
  rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
  rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
 
15:00 obsadené
15:00
obsadené
15:00
obsadené
15:00
obsadené
15:00
  obsadené
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
obsadené
15:00
   rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
obsadené
15:00
  rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
  rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
 
15:15 obsadené
15:15
obsadené
15:15
obsadené
15:15
obsadené
15:15
  obsadené
15:15
obsadené
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
obsadené
15:15
   rezervovať
15:15
obsadené
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
  rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
  rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
 
15:30 obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
  obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
   obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
  obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
  obsadené
15:30
obsadené
15:30
 
15:45 obsadené
15:45
obsadené
15:45
obsadené
15:45
obsadené
15:45
  obsadené
15:45
obsadené
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
obsadené
15:45
   rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
  rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
  rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
 
16:00 obsadené
16:00
obsadené
16:00
obsadené
16:00
obsadené
16:00
  obsadené
16:00
obsadené
16:00
rezervovať
16:00
obsadené
16:00
obsadené
16:00
   obsadené
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
  rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
  rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
 
16:15 obsadené
16:15
obsadené
16:15
obsadené
16:15
obsadené
16:15
  obsadené
16:15
obsadené
16:15
obsadené
16:15
rezervovať
16:15
obsadené
16:15
   rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
  rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
  rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
 
16:30 obsadené
16:30
obsadené
16:30
obsadené
16:30
obsadené
16:30
  obsadené
16:30
obsadené
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
obsadené
16:30
   rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
  rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
  rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
 


Datacom logo