Rezervácie pneuservis


Online objednávky prijímame do 0:00 hod. aktuálneho dňa. Potom len telefonicky na čísle +421 43 4286 512, +421 43 904 006 006.

Kliknutím na požadovaný deň a hodinu si rezervujete požadovaný termín.


Zobraziť: 7 dní | 14 dní | 30 dní | 60 dní
Čas Pondelok
27.03
Utorok
28.03
Streda
29.03
Štvrtok
30.03
Piatok
31.03
Sobota
01.04
Nedeľa
02.04
Pondelok
03.04
Utorok
04.04
Streda
05.04
Štvrtok
06.04
Piatok
07.04
Sobota
08.04
Nedeľa
09.04
Pondelok
10.04
Utorok
11.04
Streda
12.04
Štvrtok
13.04
Piatok
14.04
Sobota
15.04
Nedeľa
16.04
Pondelok
17.04
Utorok
18.04
Streda
19.04
Štvrtok
20.04
Piatok
21.04
Sobota
22.04
Nedeľa
23.04
Pondelok
24.04
Utorok
25.04
Streda
26.04
07:30 rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
  obsadené
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
obsadené
07:30
    obsadené
07:30
obsadené
07:30
rezervovať
07:30
obsadené
07:30
  obsadené
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
  rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
rezervovať
07:30
07:45 rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
obsadené
07:45
  obsadené
07:45
obsadené
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
    rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
  rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
  rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
rezervovať
07:45
08:00 obsadené
08:00
rezervovať
08:00
obsadené
08:00
rezervovať
08:00
  obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
obsadené
08:00
    obsadené
08:00
obsadené
08:00
rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
  rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
  rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
rezervovať
08:00
08:15 obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
  obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
    obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
  obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
  obsadené
08:15
obsadené
08:15
obsadené
08:15
08:30 rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
obsadené
08:30
  obsadené
08:30
obsadené
08:30
obsadené
08:30
rezervovať
08:30
    rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
  rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
  rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
rezervovať
08:30
08:45 rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
obsadené
08:45
  obsadené
08:45
obsadené
08:45
obsadené
08:45
rezervovať
08:45
    obsadené
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
  rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
  rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
rezervovať
08:45
09:00 rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
  obsadené
09:00
obsadené
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
    obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
obsadené
09:00
  rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
rezervovať
09:00
  rezervovať
09:00
obsadené
09:00
rezervovať
09:00
09:15 rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
obsadené
09:15
  obsadené
09:15
obsadené
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
    rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
obsadené
09:15
rezervovať
09:15
  rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
  rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
rezervovať
09:15
09:30 obsadené
09:30
rezervovať
09:30
obsadené
09:30
obsadené
09:30
  obsadené
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
    rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
  rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
  rezervovať
09:30
rezervovať
09:30
obsadené
09:30
09:45 rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
  rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
    rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
  rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
  rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
rezervovať
09:45
10:00 obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
  obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
    obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
  obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
  obsadené
10:00
obsadené
10:00
obsadené
10:00
10:15 rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
  obsadené
10:15
obsadené
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
    rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
  rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
  rezervovať
10:15
rezervovať
10:15
obsadené
10:15
10:30 rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
  obsadené
10:30
obsadené
10:30
obsadené
10:30
rezervovať
10:30
    rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
  rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
  rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
rezervovať
10:30
10:45 rezervovať
10:45
obsadené
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
  obsadené
10:45
rezervovať
10:45
obsadené
10:45
rezervovať
10:45
    rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
  rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
  rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
rezervovať
10:45
11:00 rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
  rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
obsadené
11:00
    rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
  rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
  rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
rezervovať
11:00
11:15 rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
obsadené
11:15
  obsadené
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
    rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
  rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
  rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
rezervovať
11:15
11:30 obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
  obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
    obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
  obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
  obsadené
11:30
obsadené
11:30
obsadené
11:30
11:45 obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
  obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
    obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
  obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
  obsadené
11:45
obsadené
11:45
obsadené
11:45
12:00 obsadené
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
  obsadené
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
    rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
  rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
  rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
rezervovať
12:00
12:15 rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
  rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
    rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
  rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
  rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
rezervovať
12:15
12:30 rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
  obsadené
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
    obsadené
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
  rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
  rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
rezervovať
12:30
12:45 rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
  rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
    rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
  rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
  rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
rezervovať
12:45
13:00 rezervovať
13:00
obsadené
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
  rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
    rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
  rezervovať
13:00
obsadené
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
  rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
rezervovať
13:00
13:15 rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
  rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
obsadené
13:15
rezervovať
13:15
    rezervovať
13:15
obsadené
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
  rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
  rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
rezervovať
13:15
13:30 obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
  obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
    obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
  obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
  obsadené
13:30
obsadené
13:30
obsadené
13:30
13:45 rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
  rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
    rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
  rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
  rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
rezervovať
13:45
14:00 rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
obsadené
14:00
  obsadené
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
    rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
obsadené
14:00
  rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
  rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
rezervovať
14:00
14:15 rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
obsadené
14:15
  rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
    rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
  rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
  rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
rezervovať
14:15
14:30 rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
  rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
    rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
  rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
obsadené
14:30
  rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
rezervovať
14:30
14:45 rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
  rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
    rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
  rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
obsadené
14:45
  rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
rezervovať
14:45
15:00 rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
obsadené
15:00
  rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
    rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
  rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
obsadené
15:00
  rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
rezervovať
15:00
15:15 rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
obsadené
15:15
  rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
    rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
  rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
  rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
rezervovať
15:15
15:30 obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
  obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
    obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
  obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
  obsadené
15:30
obsadené
15:30
obsadené
15:30
15:45 rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
obsadené
15:45
rezervovať
15:45
  rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
    rezervovať
15:45
obsadené
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
  rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
  rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
rezervovať
15:45
16:00 rezervovať
16:00
obsadené
16:00
rezervovať
16:00
obsadené
16:00
  rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
    rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
  rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
  rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
rezervovať
16:00
16:15 rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
  rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
obsadené
16:15
rezervovať
16:15
    rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
  rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
obsadené
16:15
  rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
rezervovať
16:15
16:30 obsadené
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
  obsadené
16:30
rezervovať
16:30
obsadené
16:30
rezervovať
16:30
    rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
  rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
obsadené
16:30
  rezervovať
16:30
rezervovať
16:30
rezervovať
16:30


Datacom logo